INTRODUCTION

JUFAW merupakan jurnal yang diterbitkan oleh, UCYP Press dan dikelolakan oleh Institut Peradaban Islam Antarabangsa (IIIC) .Tujuan utama jurnal ini adalah untuk menerbitkan hasil penyelidikan oleh para penyelidik dalam dan luar negara. Artikel terpilih adalah dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang mencakupi bidang pengajian Islam, Muamalat, usuludin dan pengurusan halal. Pandangan yang dinyatakan dalam artikel terbitan jurnal ini tidak mewakili pandangan dan pendirian sidang editor jurnal.

Vol. 1 No. 1 (2022): December 2022

View All Issues