HADHARAH: Jurnal Peradaban Islam Kontemporari (HAPIS) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh, UCYP Press dan dikelolakan oleh FIC. Jurnal ini dikenali sebagai HADHARAH. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk menerbitkan hasil penyelidikan oleh para penyelidik dalam dan luar negara. Artikel terpilih adalah dalam bahasa Melayu yang mencakupi bidang pengajian Islam, Muamalat, usuludin dan pengurusan halal. Pandangan yang dinyatakan dalam artikel terbitan jurnal ini tidak mewakili pandangan dan pendirian sidang editor jurnal.